USŁUGA NOCLEGOWA W GDAŃSKU DLA 9 STUDENTÓW KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W TERMINIE: 12-14 SIERPIEŃ 2019 ROK, W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI STUDENTÓW

Sygnatura: 
DP/371/82/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Sie 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl