przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu pragmatyki w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY

Sygnatura: 
DP/371/84/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Sie 2019 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl