Dostawa odczynników - materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce III”

Sygnatura: 
DP/371/88/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Sie 2019 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin