usługa druku i dostawa kalendarzy uniwersyteckich na 2020 rok

Sygnatura: 
DP/371/102/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Wrz 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin