Wykonanie aplikacji webowej (strony klienckiej) wspomagającej zwiedzanie atrakcji turystycznych dla projektu BalitcMuseums: Love IT!

Sygnatura: 
DP/371/103/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Wrz 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin