Integracja systemów SAP i CCTV z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną US

Sygnatura: 
DP/371/104/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Wrz 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 204, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin