Remont balkonów w budynku Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/119/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Paź 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 206, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin