Badanie ankietowe dotyczące mieszkańców wskazanych przez zamawiającego gmin przyległych do obszarów chronionych lub znajdujących się na terenie obszarów chronionych

Sygnatura: 
DP/371/121/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Paź 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin