Badanie ankietowe PAPI/CAPI pacjentów i lekarzy woj. zachodniopomorskiego pod kątem wpływu e-informacji na zachowania i relacje stron

Sygnatura: 
DP/371/122/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Paź 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, DziałZamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin