Sukcesywne dostawy czasopism zagranicznych i krajowych w roku 2020 dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni

Sygnatura: 
DP/317/118/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Paź 2019 - 07:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin