Usługa prowadzenia artystycznych zajęć dydaktycznych w ramach projektu dydaktycznego „Kultura - Edukacja - Kompetencje”,

Sygnatura: 
DP/371/124/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Paź 2019 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl