Przeprowadzanie badania ankietowego wśród firm sektora ICT, przeprowadzenie ogólnopolskiego reprezentatywnego badania na panelu internetowym CAWI oraz przeprowadzanie wywiadu pogłębionego z firmą farmaceutyczną

Sygnatura: 
DP/371/126/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Paź 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin