świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druku i dostawa ulotek, zaproszeń, plakatów, teczek, wizytówek, listowników, notesów, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych)

Sygnatura: 
DP/371/133/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lis 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin