świadczenie usług cateringowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 czerwca 2021 roku

Sygnatura: 
DP/371/134/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Lis 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński,Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin