świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie do dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2021r.

Sygnatura: 
DP/371/141/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Lis 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin