przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza metodą PAPI na grupie 100 pasażerów korzystających z usługi transport na żądanie” w Krakowie (Tele-Bus)

Sygnatura: 
DP/371/153/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Gru 2019 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok.205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin