Część 1: Wywiady indywidualne on-line: „System wartości człowieka a minimalizm w konsumpcji. Część 2: Przeprowadzenie badań ankietowych metodą PAPI na podstawie opracowanego scenariusza wywiadu

Sygnatura: 
DP/371/154/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Gru 2019 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok.205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin