Wydanie dwutomowej monografii: „Tom 1: Mikroekonometria: teoria i praktyka”, „Tom 2: Mikroekonometria w praktyce gospodarki nieruchomościami”

Sygnatura: 
DP/371/143/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lis 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: