Dostawa zestawów interaktywnych, laptopów komputerowych, myszy i klawiatur specjalistycznych dla osób słabowidzących oraz programów dźwiękowych

Sygnatura: 
DP/371/156/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Gru 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w pokoju nr 206, budynek administracji US, al. Papieża Jana Pawła II nr 31, Szczecin.