Wykonanie usług badawczych (RID)

Sygnatura: 
DP/371/158/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Gru 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Ogłoszenie nr 631309-N-2019 z dnia 2019-12-03 r. 

Uniwersytet Szczeciński: Wykonanie usług badawczych: 1) Konsultacja i merytoryczne dostosowanie dostarczonego narzędzia badawczego oraz przeprowadzenie pilotażowego badania CAWI i CATI wśród firm rodzinnych w województwie lubuskim i zachodniopomorskim wraz z opracowaniem; 2) Konsultacja, merytoryczne i informatyczne opracowanie dostarczonego narzędzia badawczego wraz z opracowaniem raportu z badania; 3) Przeprowadzenie badania typu CAWI na losowo dobranej próbie młodych dorosłych – mieszkańców Polski wraz z opracowaniem raportu z badania i dostarczeniem surowych danych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi