opracowanie materiałów dydaktycznych z wybranych zagadnień z zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

Sygnatura: 
DP/371/160/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Gru 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok.205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin