Postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Dostęp online jednostanowiskowy do Serwisu EquityRT na okres: od 02 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r.

Sygnatura: 
DP/371/159/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Gru 2019 - 15:15
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: