dostęp online (po wskazanym adresie IP) do bazy danych Passport Category Level (former GMID)

Sygnatura: 
DP/371/147/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Gru 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205 al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: