usługi poligraficzne dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druku i dostawa ulotek, zaproszeń, plakatów, teczek, wizytówek, listowników, notesów, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych w okresie do dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2021

Załączniki: