opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Stetinensis w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Wąskiej 13 w Szczecinie"

Sygnatura: 
DP/371/05/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Sty 2020 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin