Usługi transportu autokarowego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przewóz uczniów szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami w ramach projektu Młody e-lider, nr POWR.03.01.00-00-T080/18-00

Sygnatura: 
DP/371/10/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Lut 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin