Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/08/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lut 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin