Remont boksów mieszkalnych w budynku Domu Studenta nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie – piętra III-VI

Sygnatura: 
DP/371/23/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327089

 Postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym. 

Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327089