Wydanie monografii habilitacyjnej dra Zbigniewa Głąbińskiego: „Uwarunkowania aktywności turystycznej polskich seniorów w świetle badań słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.”

Sygnatura: 
DP/371/22/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lut 2020 - 07:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dzial Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin