Wydanie monografii dr Anety Sokół, dr Kamili Słupińskiej, dr Magdaleny Kogut-Jaworskiej, dr Karoliny Dreli: " Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych".

Sygnatura: 
DP/371/24/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Dział Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin