Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/34/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327063

 Uwaga:

Tryb składania ofert: elektroniczny

Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327063