Remont domków w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pogorzelicy

Sygnatura: 
DP/371/36/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327094

 Uwaga

Postępowanie prowadzone w forme elektronicznej. 

Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327094