Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/43/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Kwi 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327034

 Uwaga:

Postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327034