Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/44/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327250

 Uwaga;

postępowanie prowadzone w formie elektronicznej. 

Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327250 

 

Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą, przekazujemy poniżej link do konferencji dotyczącej otwarcia ofert w przetargu: https://zoom.us/j/883344805?pwd=NWxxd1Y0NEpZMk5RRTdHWXR5M2t3dz09


 link będzie dla Państwa aktywny od godziny 12:00 z wyrazami szacunku, 
Wojciech Bereszko