Wykonanie prototypu platformy do rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach sakralnych online

Sygnatura: 
DP/371/42/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Mar 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327444