Dostęp do narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego w ramach trwałości projektu ,,Aktywnie Buduj Karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15.

Sygnatura: 
DP/371/37/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Mar 2020 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/327768

 

UWAGA!

Postępowanie jest prowadzone w trybie elektronicznym.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327768