Dostawa gadżetów reklamowych dla uczestników projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00

Sygnatura: 
DP/371/47/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Mar 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/328253