Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/55/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Kwi 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/332548

 Uwaga:

postępowanie prowadzone w formie elektronicznej. 

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/332548