Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/56/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Maj 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/333196
Załączniki: