Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/45/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Kwi 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/331004