Dostawa platformy informatycznej wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi

Sygnatura: 
DP/371/50/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Kwi 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/334868

 Postępowanie prowadzone w trybie elektronicznym. 

Pełna dokumentacja pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/334868