Zakup usług wsparcia i gwarancji producenta oraz licencji funkcji bezpieczeństwa dla urządzeń zabezpieczających usługi i sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrach) wraz z dostawą licencji i ich kompletną instalacją na pracującym sprzęcie

Sygnatura: 
DP/371/62/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/338761

 Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej.

Pełna dokumentacja postępowania pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/338761