dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/60/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Maj 2020 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/338935