Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie”

Sygnatura: 
DP/371/64/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Maj 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/343227

 Komplet dokumentacji znajduje się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/343227

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem platformy, na której postępowanie jest prowadzone.