Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/68/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Maj 2020 - 08:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

 Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” INT 109, dla następujących przedmiotów: a) Moduł 1 Zarządzanie, b) Moduł 2 Zakładanie przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech - powtórka

Link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/344477