Remont dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/65/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Maj 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/344493

 Uwaga:

Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej.

Szczegóły pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/344493