WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” - powtórka

Sygnatura: 
DP/371/67/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Maj 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz