Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej” - powtórka

Sygnatura: 
DP/371/66/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
19 Maj 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz