WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ: INNOWACJE I ZARZĄDZANIE”

Sygnatura: 
DP/371/71/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
2 Cze 2020 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Oferty składane są za pośrednictwem platformy zakupowej

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/348596