Remont dachu nad starą aulą w budynku przy ul. Mickiewicza 66 w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/75/20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Cze 2020 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/351595

 Uwaga:

Obowiązuje elektroniczna forma postępowania. 

Dokumentacja dostępna pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/351595